Корпоративни решения

За бизнес и корпоративните си клиенти Net X предлага индивидуалникомплексни решения гъвкаво конфигурирани и съобразени изцяло с целите инуждите на всяка компания. Стремим се да Ви предложим най-подходящите услуги и да Ви спестим време,инвестиции и човешки ресурси. Нашата цел е да помогнем да увеличитепродуктивността и ефективността на Вашия бизнес

Професионални услуги

Корпоративен и бизнес интернет достъп

Интернет услугите на Net X са предназначени за корпоративни клиенти и оператори, които държат на високоскоростна и сигурна връзка с гарантирано качество.
- Симетричен комуникационен канал за достъп до глобалната мрежа - отношение download/upload – 1:1 
- 100% гарантиран капацитет 
- Директна наземна оптична свързаност до и във Вашия офис 
- С разделяне на българска и международна свързаност 
- Без разделяне на българска и международна свързаност 
- Пълна резервираност на свързаността 
- Професионална консултация на екип от специалисти 
- Реални статични IP адреси 
- Предоставяне на споразумение за ниво качество на техническо обслужване (SLA - Service Level Agreement) 

За повече информация, моля свържете се с нас на sales@netx.bg или 02448 66 07

Виртуални частни мрежи (VPN)

Виртуални частни мрежи (VPN) на Net X осигуряват връзка между офисите Ви в цялата страна с гарантирана сигурност на данните на различни нива съобразно Вашите потребности. Всички служители на компанията Ви имат пряк достъп до общите информационни ресурси.
 VPN защитава бизнес информацията от непозволен достъп и съхранява нейната цялост. Превръща интернет в сигурен комуникационен канал. Така конфиденциалността на информацията във Вашата мрежа е гарантирана.
- Услугата се предоставя чрез оптичен пренос, гарантиращ високоскоростния обмен на данни. 
- Оптимизация на комуникацията между офисите на клиента 
- Приоритизация на трафика според нуждите на клиента 
- Защита и сигурност срещу неправомерен достъп, криптиране на информацията 
- Специализирано решение за нивото на сигурност съобразно Вашите потребности 
- Решение до ключ – предоставяме всичко необходимо до порт в локалната Ви мрежа. 
- Понижаване на комуникационните разходи 

За повече информация, моля свържете се с нас на sales@netx.bg или 02448 66 07

Оптичен пренос посредством MAN портове

MAN е оптична мрежа за пренос на данни, която работи по Ethernet протокол. 
Услугата е предназначена за оператори и корпоративни клиенти, които държат на високоскоростна и сигурна връзка с гарантирано качество. 
- Стандартни типове на физически интерфейс - 10, 100 и 1000 Mbps 
- Предоставят се средства за наблюдение на натоварването на преноса към всяка заявена точка 
- В зависимост от изискванията на клиента се изгражда връзка с оптични или по негово желание с медни кабели 
- Net X може да предложи, достави или отдаде под наем необходимото оборудване за предоставяне на услугата, в случай че клиента не разполага с такова 
- По-висока скорост на връзката в сравнение с другите технологии 
- MAN мрежата е с кръгов дизайн, което гарантира висока сигурност на предлаганите услуги през нея, тъй като осигурява възможност за двупосочна маршрутизация 
- Резервираност на капацитета (най-малко от 2 независими доставчика), услугата допълнително е защитена чрез маршрутизация през няколко паралелни трасета във всяко едно направление 

За повече информация, моля свържете се с нас на sales@netx.bg или 02448 66 07

Тъмно Влакно /DARK FIBER/

Net X предоставя на клиента тъмни оптични влакна (dark fibres) под наем. Услугата е предназначена за клиенти, които се нуждаят от инфраструктура и предпочитат сами да изграждат мрежата и услугите си или клиенти, които изискват пренос на голям обем трафик. Преноса през тъмни оптични влакна Ви осигурява гъвкавост и пълен контрол над Вашата мрежа. 
- Максимално затихване не по-голямо от 0.25 dB/km при дължина на вълната 1550 nm и 0.4 dB/km при дължина на вълната до 1310 nm 
- Хроматична дисперсия не по-голяма от 18 ps/nm.km при дължина на вълната на 1550 nm и до 3.5 ps/nm*km при дължина на вълната до 1310 nm 
- Без ограничение в скоростта 

За повече информация, моля свържете се с нас на sales@netx.bg или 02448 66 07

КОЛОКАЦИЯ НА КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ /COLOCATION/

Колокация (COLOCATION) е разполагане на собствен сървър на клиента в технологичен център. Услугата колокация на Net X, предоставя сигурна и високонадеждна среда за Вашата ИТ инфраструктура. Доверявайки се на нас, клиентите ни намаляват своите разходи, свързани с експлоатацията на критичните бизнес приложения и системи като премахват нуждата от инвестиция за изграждане и поддържане на собствен дейта център. Освобождаваме Ви и от неизбежните разходи по назначаване на допълнителен технически персонал, охрана, изграждане на специализирано помещение с прецизна климатизация, електрозахранване, поддръжка на съоръженията и други. 
- Сигурност и надежност за Вашето оборудване 
- 24 часов достъп до клиентското оборудване 
- Пожароизвестяване и климатиация на помещенията 
- Конкурентни цени 
- Споразумение за качествено ниво на обслужване SLA - (Service Level Agreement) 

За повече информация, моля свържете се с нас на sales@netx.bg или 02448 66 07

Фиксирани гласови услуги

Фиксираните гласови услуги са гаранция за професионални решения за Вашия офис и сигурност в комуникациите. Намалявате разходите за ново оборудване, изграждане и поддръжка чрез избор на допълнителни услуги. Лесна и бърза процедура за преносимост на настоящите Ви телефонни номера в мрежата на оператора.

Изграждане и поддръжка на клиентски мрежи

Решение от А до Я. Ние от Net X носим отговорност за Вашата мрежа и поддръжка.