Чести Въпроси

 • Интернет достъп

 • Защо да избера  NetX?

  • Защото сме професионалисти и оцеляваме повече от 18 години на огромната  конкуренция на българския телекомуникационен пазар.
  • Защото за нас всеки клиент е специален. Ценим времето, качеството и обръщаме внимание на детайлите.
  • Защото сме гъвкави, адекватни и успяваме да предоставим висококачествени услуги, съчетани с безупречно обслужване на конкурентни цени.
  • Защото сме креативни и носим идеите на новото и се възползваме от новите възможности.
  • Защото се стремим непрекъснато да повишаваме квалификацията си. Екипът ни е млад, позитивен и мотивиран.
  • Защото за нас е важно доверието, партньорството и сме сигурни, че нашето богатство са доволните ни клиенти. 
 • Как мога да премина на друг абонамент?

             Имате възможност да променяте вашия абонаментен план в зависимост от договора, който сте сключили:

  • При Безсрочен договор може да преминете на друг абонаментен план по всяко време.
  • При действащ Срочен договор имате възможност  да преминете на по-висок абонаментен план, както и да добавите допълнителна услуга.
  • При сключен Срочен договор преминаване на по-нисък абонамент е възможен, след изтичането на минималния срок за ползване на услугата.
 • Мога ли да използвам услугата интернет с необвързващ договор?

  • Услугата се предоставя за ползване с Срочен договор - със минимален срок на действие 12/24 месеца, и Безсрочен договор- без минимален срок на  действие.
  • Безсрочният договор може да бъде прекратен по всяко време с едномесечно писмено предизвестие от страна на титуляра или да бъде временно прекратяван със заявление за временно спиране в случаите, когато услугата няма да се ползва за срок до 3 (три) месеца.
  • Срочният договор от своя страна не може да бъде прекратен или временно спиран, преди изтичане на минималния срок на действие избран от клиента.
  • Винаги даваме на нашите клиенти избор сами да решават при какви условия да използват услугите и в какви отношения да бъдат с нас, защото вярваме, че не Обвързващият договор е това, което задържа клиента при нас, а доброто и коректно партньорство.
 • Ако съм подписал едногодишен договор, мога ли да си сменя адреса, на който да ползвам услугата?

  • Имате възможност да променим адреса, на който ползвате услугите, като запазим месечния Ви абонамент, само в случай, че новия адрес се намира в район на покритие на мрежата ни.
  • При адрес извън мрежата на покритие, NetX може да Ви направи индивидуално предложение, което бихте могли да обмислите.
 • Какъв е размерът на неустойките, ако се прекрати срочен договор преди изтичането му?

  • При предсрочно прекратяване на договора, клиентът заплаща на оператора неустойка в размер равен на месечните абонаментни такси до изтичане на минималния срок по договора.
 • Колко компютри мога да ползвам на един адрес?

  • Няма ограничение в броя на компютрите.
 • Ще разполагам ли с реален IP адрес и мога ли да получа повече от един?

  • Всички предлагани услуги се предоставят с реални IP адреси по технология DHCP.
  • При заявка от страна на клиента е възможно статично въвеждане на IP адреса на клиентското устройство.
  • Различните абонаментни планове включват различен брой реални IP адреси.
  • При необходимост, клиента има възможност да заяви допълнителен брой  IP адреси, които се заплащат към месечния абонамент.
 • Интернетът оптичен ли е?

  • Технологията по която  NetX  предоставя услуги,  през собствена оптична инфраструктура  е  EPON или Fiber to the Building/Home /FTTB/FTTH/.
 • Регламент (ЕС) 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 година за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет

  1. Нетекс-НГ ООД третира еднакво целия трафик при предоставянето на услуги за достъп

  до интернет, без дискриминация, ограничение или намеса, независимо от подателя и

  получателя, съдържанието, до което е получен достъп или което е разпространено,

  използваните или предоставените приложения или услуги и използваните крайни устройства.

  2. Нетекс-НГ ООД прилага разумни мерки за управление на трафика, описани в

  приложимите Общи условия и/или индивидуалния договор за услуги и съгласно изискванията

  на действащото законодателство.

  3. Нетекс-НГ ООД не ограничава максималната, рекламирана скорост за изтегляне/

  качване на база изразходен трафик.

  4. Нетекс-НГ ООД няма да предприема мерки за управление на трафика, които

  надхвърлят нормативните изисквания, в това число - да блокира, забавя, променя, ограничава,

  упражнява намеса, влошава качеството или да дискриминира специфично съдържание,

  приложения или услуги или специфични категории от тях, с изключение на случаите, когато

  това е необходимо, и докато трае необходимостта:

  1) с цел спазване на нормативни актове, актове на държавни органи, съдебни органи и други

  публични органи, както и спазване на мерки, предвидени със закон;

  2) с цел запазване сигурността и целостта на мрежата, крайните устройства и предоставяните

  услуги;

  3) за предотвратяване на предстоящо претоварване на мрежата и смекчаване на последствията от

  извънредни или временни претоварвания на мрежата. Предприетите мерки за управление на

  трафика може да засегнат неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни

  на потребителите съобразно приложимото законодателство.

  5. Всяко значително и непрекъснато или редовно повтарящо се разминаване между

  действителните показатели на услугата за достъп до интернет относно скоростта или други

  параметри за качество на услугата, когато съответните факти са установени чрез подходящ

  механизъм за наблюдение, одобрен от Комисията за регулиране на съобщенията(https://nettest.crc.bg/#/home),

  се счита за несъответствие на показателите за целите на задействане на средствата за правна защита, с

  които разполага потребителят в съответствие с приложимото законодателство.

 • Включване в мрежата

 • Какво трябва да направя, за да стана клиент на NetX?

  • Необходимо е да  подадете заявка за включване, като се свържете с нас на телефон, e-mail или онлайн.
  • Информацията, която ни е необходима е: 
  • -       адрес за предоставяне на услугата;
  • -       лице за контакт и телефон за връзка;
  • След постъпване на заявлението за включване ние ще се свържем с вас, за да уговорим удобен ден и час за предоставяне на услугата.
 • В какъв срок се предоставят услугите?

  • Услугите в районите на покритие на мрежата се активират в рамките на до 7 (седем) работни дни за EPON мрежа и в рамките на до 5 (пет) работни дни за FTTB/C мрежа , след постъпване на заявление за включване от клиента и подписване на договор за избраната от Вас услуга.
 • Какви документи се подписват при инсталирането на услугите?

  •  По време на инсталиране на услугата, клиента подписва договор с информация за избраните от него услуги и абонаментни планове.
  •  След,  извършване на инсталацията, се подписва приемо- предавателен протокол за предоставено активно оборудване.
 • Откъде минават вашите кабели, имате ли кабели, които висят по сградите?

  • Инфраструктурата на NetX  е разположена изцяло подземно.
  • На територията на сградите, свързаността се полага по съществуващото структурно окабеляване.
 • Поддръжка на услугите

 • Как мога да тествам моята скорост?

  • Всеки интернет потребител може да измери своята скорост на download и upload чрез познатите ви скоростомери(http://www.speedtest.net/).
  • Клиентите, които използват безжичен достъп - Wi-Fi, за да измерят скоростта на връзката е необходимо,  винаги да използват директната  кабелна свързаност между активно оборудване ( Wi-Fi рутер) и компютър.
 • Какво да правя, ако имам проблем с услугата?

  • Може да се свържете с техническата поддръжка на NetX на тел:  024486606 в обявените работни часове (https://netx.bg/contact) ,чрез приложението My Netx което може да изтеглите за Android OS от тук https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mynetx или през вашият браузер на страница https://netx.bg/auth/login. Ние, ще бъдем така любезни, да ви окажем нужното съдействие, за отстраняване на възникналите проблеми .
 • Ако имам проблем с компютъра или рутера, ще дойдете ли на място да отстраните повредата?

  • Приоритет за нас е разрешаването на възникнали неизправности, свързани с доставката на предоставяните услуги.
  •  В случай, че възникне неизправност в клиентското оборудване NetX, ще ви предостави възможност да ви посети компетентно техническо лице, което да диагностицира и съдейства за разрешаването на неизправността. 
 • Предлагате ли безжичен интернет?

  • Можем да ви предоставим възможност за осигуряване на безжична свързаност на територията на вашия дом или офис, посредством безжично оборудване.
 • Плащане на услуги

 • По какъв начин мога да заплатя месечната такса за услугата, която ползвам?

  • Във всички офиси на NetX(http://netx.bg/contact)
  • Чрез системата на  Epay и на всяка каса на ЕasyPay(https://www.easypay.bg/site/?p=offices). Необходимо е да представите персоналния ви клиентски номер
  • Чрез вашият личен профил в My Place(https://netx.bg/auth/login). Тук може да проверите историята на вашите плащания. С тази функционалност лесно и сигурно може да платите текущото си задължение, или да предплатите услугата за определен от вас период. Необходимо е да получите вашият ID номер и първоначална парола за достъп до My Place на  : 02 448 66 06/ 02 491 80 88
 • Какво ще случи, ако закъснея с плащането на сметката си?

  • При забавяне на плащането,  имате възможност да се възползвате от 10 (десет) дневен гратисен период.
  • В случай че, няма постъпило плащане в рамките на предоставения гратисен период след известие от наша страна, следва спиране достъпа на услугата.
  • Възстановяване на услугата се извършва, след заплащане на финансовите задължения към оператора.
 • В случай, че предплатя за няколко месеца, ще ползвам ли отстъпка от абонаментната такса?

  • При предплащане на  3 (три) абонаментни такси ще ползвате отстъпка в размер на 5% (десет) процента.
  • При предплащане на  6 (шест) абонаментни такси ще ползвате отстъпка в размер на 10% (десет) процента.
  • При предплащане на  12 (дванадесет) абонаментни такси ще ползвате отстъпка в размер на 15% (десет) процента.
 • Процедура при извършване на онлайн плащане с дебитна или кредитна карта

  За да направите плащане на месечният ви абонамент, трябва да се обадите на 024486606 и ще получите вашият ID номер и първоначална парола за достъп до My Place(https://netx.bg/auth/login)

  След тази стъпка може по всяко време да смените или възстановите паролата си през My Place

  Влезте с вашият профил в My Place

  В порталът My Place се визуализира вашето текущо задължение според избрания от вас абонаментен план. С избор на година може да проверявате историята на извършените от вас плащания.

  След като натиснете бутон „Плати електронно“ ви пренасочваме към страницата за плащане на ОББ, вашето задължение се попълва автоматично .

  При избор на метод на плащане с карта:

  Отваря се платежна страница на обслужващата ни банка (ОББ), където въвеждате данните на вашата карта (номер, валидност, код за сигурност, име)

  Ако сте регистрирани в схемите за автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode се отваря автентикационна страница на вашата банка Издател, където въвеждате паролата си за автентикация

  При успешна трансакция (успешни автентикация и авторизация), на екран се визуализира трансакционна бележка, която разпечатвате или запазвате.

  Парите се удържат по картата ви веднага след потвърдено успешно плащане.

 • Условия за плащане с карта за избрания абонаментен план

  Приемаме плащане със следните видове карти: MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY.

   

  Моля, обърнете внимание, че вашата V PAY или MasterCard Electronic карта ще се приеме само, ако е регистрирана за участие в схемите за онлайн автентикация Verified by Visa или MasterCard SecureCode.

   

  Максималната сума за трансакция е 10 000 лева.

   

  Трансакционната валута при плащане с карта е Български лев (ЛВ).  Ако на сайта има и цени в други валути, освен Български лев, те са само за информативни цели и могат да не са съвсем еднакви с начислената по вашата карта сума в същата валута. 

  При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането.

 • Политика за осигуряване на защита на данните при плащане

  Нетекс-НГ ЕООД полага всички усилия да предостави надеждна защита на електронния си магазин. За да ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации:

   

  Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка.

   

  Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2).

   

  В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.